Centrale afvalomhaling

Op 21 november 2016, over deze onderwerpen: Leefomgeving
afval

Afval is niet alleen slecht voor het milieu, heel de keten van afvalomhaling tot recyclage kost ook veel geld. Bovendien zorgt de afvalomhaling in het bijzonder voor een vorm van overlast. Om hier te besparen en de overlast van de afvalomhaling te beperken, kan de gemeente beginnen om bij nieuwe woonprojecten een systeem van centrale afvalomhaling in te voeren. Daarnaast kan er bekeken worden hoe een centrale afvalomhaling in reeds bestaande appartementsblokken en dichtbebouwde wijken kan worden geïmplementeerd

Centrale afvalomhaling zorgt ervoor dat burgers steeds hun afval kwijt kunnen, maar ook dat de omwonenden minder aan geluidsoverlast en geurhinder, die veelal voorkomen tijdens een omhaling, lijden. De gemeente vermijdt dat bergen afval zich opstapelen aan de ingang van een appartementsgebouw of dat er files zich opbouwen achter een vuilniswagen. Daarenboven moeten de vuilniswagens minder maneuvreren tussen de geparkeerde wagens en is het minder arbeidsintensief voor de omhalers.

Vanuit het oogpunt van comfort en hygiëne voor bewoners en gebruikers van een gebouw waar meerdere gezinnen en/of functies samen gebruik van maken, is het belangrijk dat men over een eigen, afgescheiden en voldoende verluchte afvalberging beschikt. Dit vergemakkelijkt bovendien de vuilnisomhaling en voorkomt grote opstapelingen van vuilniszakken op het openbaar domein. De afvalberging moet voldoende groot en kwalitatief zijn.

Appartementen, studio’s, kamers beschikken daarenboven meestal niet over veel plaats om de selectief ingezamelde afvalfracties te stockeren. Om bij nieuwbouw en renovatie een optimaal afvalbeheer en selectieve inzameling te stimuleren, worden best bepalingen inzake afval opgenomen in toekomstige bouwbepalingen. Voor woonwijken zou moeten centrale afvalpunten moeten kunnen organiseren. De voordelen zijn legio: inwoners moeten niet wachten op de afvalomhaling om hun afvalzak te deponeren, en kunnen steeds wanneer hun dit best uitkomt hun afval lokaal wegbrengen. De afhalers moeten minder verschillende stops aandoen om hun ronden te voltooien.

 

N-VA gemeenteraadslid Jan Van Camp deed volgende voorstellen op de gemeenteraad van 21 november 2016.

Iedere meergezinswoning vanaf 10 woonentiteiten moet in of buiten het gebouw op eigen perceel beschikken over een gemeenschappelijk afvallokaal voor selectieve afvalverzameling waarin ruimte is voor gemeenschappelijke afvalcontainers.

Een gecentraliseerde wijkomhaling te organiseren voor dichtbebouwde wijken zodat burgers meer mogelijkheden hebben om hun afval weg te brengen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is