DNA-databank Vermiste Personen: Senaatscommissie keurt unaniem wetsvoorstel N-VA goed

Op 5 juli 2013

De Senaatscommissie Justitie heeft unaniem ingestemd met het   wetsvoorstel van N-VA-senator Inge Faes om een DNA-databank voor Vermiste   Personen op te richten. Senator Faes reageert tevreden.

Faes: "Elk jaar verdwijnen 150 personen spoorloos. Familie en vrienden   blijven dan achter met vele vragen. Wie herinnert zich niet de zaak van de   onbekende tiener, die vorig jaar gelinkt werd aan de zaak Liam Vanden Brande.   De ouders van Liam leefden dagen tussen hoop en wanhoop, maar uiteindelijk   bleek het niet om hun kind te gaan."

De nieuw op te richten DNA-databank kan nu voorkomen dat ouders en familie   zo lang in onzekerheid leven. Familieleden van vermiste personen kunnen er   vrijwilig voor kiezen om DNA-materiaal van een vermiste persoon of van   henzelf op te nemen in de databank.

Faes: "Als de politiediensten dan vermoeden dat ze een vermiste   persoon hebben teruggevonden, dan kunnen ze in alle stilte een DNA-match   doen. Op die manier wordt de familie van de vermiste persoon de pijn bespaard   van hoop en teleurstelling telkens een lichaam wordt teruggevonden dat   weleens dat van hun dierbare zou kunnen zijn. Want als de politiediensten   vandaag vermoeden dat ze een vermiste persoon teruggevonden hebben, moeten ze   een DNA-staal vragen aan de familie en die na de DNA-match onmiddellijk   vernietigen. En dat telkens ze vermoeden een vermiste persoon teruggevonden   te hebben. Dat is voor de families ondraaglijk."

NICC

De databank wordt ondergebracht bij het Nationaal Instituut voor   Criminalistiek en Criminologie (NICC).

Faes: "Het is logisch dat gezien de expertise van het NICC de nieuwe   databank voor vermiste personen aan hen wordt toevertrouwd. Ze beheren   vandaag reeds de DNA-gegevensbanken 'Criminalistiek' en   'Veroordeelden'."

1999

In Nederland bestaat sinds 2006 een DNA-databank voor vermiste personen,   waarin momenteel 900 profielen van vermiste personen, hun familieleden en   ongeïdentificeerde stoffelijke overschotten opgeslagen zijn. Sinds 2007 kon   deze databank helpen bij de identificatie van 20 overleden personen.

"Nu het wetsvoorstel is goedgekeurd wordt er nog advies gevraagd aan   de privacycommissie, waarna de tekst nog eventueel geamendeerd zal worden   voor de plenaire vergadering er zich over uitspreekt. Dan hebben we   eindelijk, bijna 15 jaar nadat de eerste plannen werden gemaakt, een   DNA-databank voor Vermiste Personen", besluit Inge Faes.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is