Gemeentelijke energieverantwoordelijke

Op 6 maart 2015

Gemeenteraadslid Jan Van Camp (N-VA) stelde de laatste gemeenteraad voor om in de belangrijkste gebouwen van de gemeente een energieverantwoordelijke aan te duiden. Dit om de energiefactuur van maar liefst 725.426 euro naar omlaag te brengen. CD&V stemde onbegrijpelijk tegen.

“Eind vorig jaar ondertekende de burgemeester het Burgemeestersconvenant. Dit document roept steden en gemeenten op om mee te werken aan de Europese inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Desondanks geeft de gemeente nog altijd meer dan 700.000 euro uit aan verwarming en elektriciteit.

Om hier iets aan te doen stelden wij dan ook voor om te onderzoeken of het aanduiden van een energieverantwoordelijke in de belangrijkste gebouwen van gemeente mogelijk zou zijn”. aldus N-VA fractieleider Jan Van Camp.

 

Voorstel afgeschoten
Wij zijn er ons van bewust dat met dit voorstel niet de grote besparing zal gebeuren. Toch blijven wij ervan overtuigd dat dit voorstel een kleine stap in de goede richting is. Dit zowel voor het milieu als voor de gemeentefinanciën.

Toch schoot de meerderheid dit voorstel af. Uit de argumentatie van de burgemeester bleek echter dat hij het voorstel niet eens gelezen had. “Symptomatisch voor dit bestuur” aldus Van Camp, “de meerderheid vraagt telkens een constructieve houding van de oppositie, maar doet zelf niet eens de moeite om voorstellen van andere partijen te lezen”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is