N-VA pleit voor uniforme aanpak sociale inspectiediensten bij domiciliefraude

Op 7 januari 2014

N-VA-senator Inge Faes: "Domiciliefraude doet zich voor als iemand zijn woon- of gezinssituatie anders voorstelt om ten onrechte sociale of fiscale voordelen te krijgen of om zijn schuldeisers op het verkeerde been te zetten. Onder meer werkloosheids- en ziekte-uitkeringen en gezinsbijslagen zijn afhankelijk van de gezinssamenstelling van de uitkeringstrekker. De drie bevoegde instellingen, de RVA, het RIZIV en de RKW, hebben echter elk zo hun eigen methode."

Niet enkel in het aantal onderzochte of geverbaliseerde gevallen maar ook in de wijze van opsporing werkt elke instelling op zijn eigen manier.

"RVA doet aan datamatching. RIZIV en RKW reageren eerder op klachten. Sommige diensten zetten inspecteurs in. Andere dan weer puur administratief personeel. Het mag duidelijk zijn: er zijn gewoon te veel verschillende inspectiediensten die elk hun eigen ding doen om domiciliefraude efficiënt aan te pakken. Ons voorstel: één controledienst en één uniforme aanpak", besluit Inge Faes

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is