N-VA voert stevige oppositie tijdens gemeenteraad 10 oktober

Op 22 oktober 2013

Herschikking parochies

Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft het voornemen om de parochies van Kalfort, Breendonk, Liezele en Ruisbroek op te heffen en alle parochies onder te brengen in één parochie Sint Pieter Puurs. De gemeenteraad verleende positief advies. Guido Cools (N-VA) vroeg of de nieuwe kerkfabriek vertegenwoordigers krijgt van alle Puurse leefgemeenschappen. Burgemeester Koen Van Den Heuvel (CD&V) antwoordde dat het gemeentebestuur hier geen bevoegdheid heeft en dat de kerkfabriek hierover zal beslissen.

 

Ophalen huisvuil

N-VA fractieleider Inge Faes vroeg de goedkeuring van de lastvoorwaarden voor huisvuilophaling uit te stellen, wegens het ontbreken van de bijlagen in de elektronische communicatie. Gemeentesecretaris Raoul Paridaens zei dat de documenten ter inzage lagen op het gemeentehuis, wat Faes echter niet tevreden stelde. Het kwam tot een stevige woordenwisseling tussen Faes en de burgemeester waarbij de laatste vroeg aan N-VA om een constructieve oppositiehouding aan te nemen. Faes wreef daarop het bestuur een niet constructieve houding aan omwille van de eenzijdige aanpassing door de meerderheid van het huishoudreglement van de gemeenteraad. Zo bleef de discussie even doorgaan. De gemeenteraad keurde tenslotte de lastvoorwaarden voor huisvuilophaling goed.

 

Gemeenteraadscommissies

N-VA stelde voor om zoals in een aantal omliggende gemeenten gemeenteraadscommissies op te richten. Die zouden de besprekingen in de gemeenteraad voorbereiden en zouden zodoende ook inspraak van de bevolking toelaten. Peter Lemmens (Vlaams Belang) was het idee genegen maar stelde minder commissies voor. Frank Watzeels (Open VLD) deelde dezelfde mening. De gemeenteraad stemde tegen het N-VA voorstel.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is