N-VA vraagt aanpak gemeenteschuld

Op 21 mei 2013

Gemeenteraadslid Jan Van Camp vindt dat er dringend structurele maatregelen nodig zijn, anders dreigen de leninglasten in 2013 de pan uit te swingen. De partij wijt de hoge schuldgraad onder andere aan 13 miljoen euro aan investeringen in de voorbije 3 jaar. Daardoor steeg de schuld per inwoner naar 1.781 euro, een heel eind boven het Vlaamse gemiddelde van 1.297 euro.

Naast deze hoge schuld stelt N-VA vast dat Puurs één van de hoogste gemeentebelastingen heeft. Niet minder dan 26 verschillende belastingen en retributies worden aangerekend. Door de recente verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing tot 1.495, heeft Puurs zich zelfs in de belastingskopgroep gevestigd. Weliswaar werd de personenbelasting verlaagd van 8% naar 7,9%, maar deze blijft zeer hoog in vergelijking met de rest van Vlaanderen.

Een derde structureel probleem is dat de uitgaven van de gemeente sneller stijgen dan de inkomsten. Dit wordt in het jaarverslag 2012 bevestigd: de inkomsten daalden met 2%, terwijl de uitgaven met 4% stegen. Voor N-VA is het duidelijk dat het bestuur een aantal investeringen moet herbekijken.

Eén en ander maakte N-VA gemeenteraadslid Jan Van Camp op de laatste gemeenteraad duidelijk tijdens het agendapunt over het beleid en budget 2012. Van Camp vroeg aan het bestuur hoe het de schuld ging aanpakken en vroeg om een evolutie van de toekomstige cijfers. Burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) erkende dat de schuldgraad niet laag was maar antwoordde op de N-VA kritiek met een drietal argumenten.

Eerst haalde de burgemeester omgevingsfactoren aan. Er is het vijfde jaar op rij economische stilstand, waardoor de inkomsten bijna niet groeien. De uitgaven voor personeel die 60% van het totaal voor hun rekening nemen stijgen daartegenover elk jaar met 3 à 4% zonder iets te doen. Ten tweede duidde Van den Heuvel  de schuldenlast. De gemeente heeft de voorbije tien jaar voor meer dan honderd miljoen euro geïnvesteerd en de meeste investeringen werden goedgekeurd door alle fracties, sommige op Vlaams Belang na. Dit heeft Puurs gemaakt tot een gemeente waar het aangenaam is om te wonen,werken en ontspannen, aldus de burgemeester. Zo heeft de gemeente al een waterzuiveringsgraad van 90% van de norm die slechts tegen 2024 moet worden behaald. Omdat vele gemeenten deze inspanning nog moeten leveren, verwacht de burgemeester bij deze gemeenten een verslechtering van de financiën. Ten derde zei Van den Heuvel dat de gemeente een grote financiële capaciteit heeft en dat het ook over vele activa zoals gronden (geschat 10 miljoen euro) beschikt die het op de markt kan valoriseren. Hij vulde nog aan dat Puurs over een positieve autofinancieringsmarge van 150.000 euro beschikt, een criterium waaraan vanaf 1 januari 2014 moet worden voldaan volgens de nieuwe beleidscyclus.

Van Camp vroeg een concreet zicht op de toekomstige cijfers en de burgemeester antwoordde dat deze zullen volgen uit het beleidsplan 2014-2019, dat later dit jaar wordt voorgesteld. Jan Van Camp besloot het agendapunt met de boodschap dat N-VA de schuldgraad en de cijfers nauwgezet zal opvolgen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is