N-VA zwiert kwistig met pasta

Op 7 mei 2013

Op het menu stonden heel wat italiaanse pastalekkernijen zoals pasta bolognese, vongole, lasagne, canneloni en linguine.

De N-VA bestuursleden, gemeente- en OCMW-raadsleden stonden mee achter het fornuis of bedienden de talrijke hongerige bezoekers. Gemeenteraadsleden Inge Faes (Puurs) en Patrick De Luca (Sint-Amands) zijn kenners van de italiaanse pasta's en zij helpen dan ook graag de menu's bereiden. 'Wij maken alles vers klaar', zegt kersvers Puurs N-VA voorzitter Erwin Mertens.

De Puurse afdeling hield in maart partijverkiezingen en bevestigde daarbij de lijn die de partij al een tijdje aanhoudt. In het Puurse bestuur zijn alle deelgemeentes vertegenwoordigd. 'Wij willen voornamelijk constructief oppositie voeren op gemeentelijk vlak. Thema's zoals mobiliteit, budget en het sociale gebeuren liggen ons nauw aan het hart', gaat voorzitter Mertens verder.

N-VA heeft met arts Benedicte Geniets een Puurse verkozene in de provincieraad en wil ook daar mee wegen op het beleid. N-VA zit op provinciaal niveau mee in de meerderheid. 'Ik werk in de commissie welzijn en economie en met mijn ervaring als arts help ik mee de geplande besparingen in de welzijnssector in het juiste perspectief te plaatsen. Er is op dit gebied een goede samenwerking met het Vlaamse ministerie van welzijn', zegt Geniets.

Zowel op gemeentelijk als provinciaal vlak moet er worden bespaard en dat heeft zo zijn gevolgen op de beleidsplannen. 'Wij waken als oppositiepartij in de gemeenteraad mee over de schuldgraad van onze gemeente', besluit Puurs N-VA voorzitter Mertens.

Einde mei komt de Puurse N-VA met een huis-aan-huisblad waarin ze de partijthema's en standpunten nog eens duidelijk zal uiteenzetten.

In juli is er de jaarlijkse barbecue, de partij zal ook aanwezig zijn op Pukema en er komen nog gespreksavonden over diverse thema's en onderwerpen. WV

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is