Openheid in OCMW

Op 9 oktober 2013

Op OCMW raad van 25 september kaartte Cathy Dedecker, OCMW raadslid (N-VA) het volgende aan:

“Bij het surfen op de site van de gemeente Puurs was ik verwonderd de verslagen van de gemeenteraad te kunnen nalezen en niet die van de OCMW raad. Enkel de agenda van de OCMW raad bleek aanwezig. Ik stel voor om de verslagen van het open gedeelte van de OCMW raad te publiceren op de gemeentelijke website. Dit is een stap in de richting naar integratie met de gemeente die tevens een transparant beleid aantoont.”

Haar voorstel werd positief onthaald en unaniem goedgekeurd.

Er dienen enkele aanpassingen te gebeuren, qua rapportering, het huishoudelijk reglement en de gemeentelijke website. Uiteraard wordt hier veel belang gegeven aan de privacy.

De realisatie hiervan wordt gepland tegen 2014.

Wij kijken hoopvol uit naar deze verandering, die voor meer openheid zal zorgen.

Langs deze weg wil Cathy de nadruk leggen op het feit dat zowel de OCMW raad als de gemeenteraad openbare zittingen zijn, waarop iedere Puursenaar welkom is.

Data van de volgende OCMW raad 2013: 23 oktober, 27 november, 18 december 

Data van de volgende gemeenteraadszittingen 2013:- 7 november, - 5 december, 19 december

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is