RUP Schaafstraat Breendonk

Op 30 januari 2014

Vraag van Guy Cools over RUP Schaafstraat Breendonk.

Op 17 mei 2013 had gemeenteraadslid Guy Cools (N-VA) een gesprek met de heer Peter Oosterlinck, expert riolerings-en waterlopenbeheer, in het gemeentehuis. Bij die gelegenheid heeft Guy Cools een kopie ontvangen van het hoogteopmetingsplan uitgevoerd  door studiebureel Talboom. Ondertussen wordt aangenomen dat het studiewerk gevorderd is. Guy Cools vraagt naar de stand van zaken wat betreft de ontwatering van deze zone. Hoever staat men met deze plannen? Wanneer zijn deze plannen volledig klaar? Wanneer zijn ze ter inzage?

Antwoord en verdere interpellatie: Deze vraag verraste de meerderheid volkomen. Volgens de burgemeester was er niets echt gebeurd en niets dringend. Nochtans haalde Guy aan dat de inplanting van het speelbos en de wateropvangbekkens reeds bepaald waren.Dit was enigszins gênant omdat het schepencollege dat niet wist. De vragen over afmetingen en plaats waren te technisch. Er werd voorgesteld dit verder te bevragen bij PO.

PS: ondertussen hebben we een bericht gekregen van voorzitter Wim Servaes dat dit soort vragen in de toekomst niet meer kunnen op deze manier. Alles moet schriftelijk via Raoul Paridaens. Kwestie van alles onder controle te krijgen zeker.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is