Statuut deskundigen: werkgroep doet aanbevelingen

Op 21 november 2013

"Het verslag van de werkgroep ‘Statuut deskundigen in strafzaken’ is unaniem door de commissie Justitie goedgekeurd. “In dit verslag staan een aantal interessante aanbevelingen om de chronische problemen rond het statuut van deskundigen in strafzaken op te lossen", stelt senator Inge Faes (N-VA) die de drijvende kracht achter de werkgroep was.

Het statuut van deskundigen in strafzaken kent veel problemen. Zo is er geen enkel wettelijk statuut en ontbreken er objectieve criteria om een aanstelling als gerechtsdeskundige te krijgen.

Faes: "Een ander probleem is dat justitie over onvoldoende geld beschikt om degelijk forensisch onderzoek te voeren. Hierdoor worden de deskundigen te weinig, te laat, en nooit in verhouding met het geleverde werk betaald. Net om deze pijnpunten op te lossen nam ik het initiatief voor deze werkgroep."

Aanbevelingen
Het statuut wettelijk regelen kan volgens de werkgroep het best gebeuren naar analogie met wat er in het Gerechtelijk Wetboek is geregeld voor deskundigen in burgerlijk zaken.

Faes: "Een tweede aanbeveling die de werking enorm zou kunnen verbeteren is de oprichting van een nationaal register voor alle geaccrediteerde gerechtsdeskundigen. Alle erkende deskundigen zitten op die manier in één databank die alle magistraten moeten gebruiken. Op deze manier wordt er altijd een gekwalificeerd persoon aangeduid als deskundige."

Vergoeding
Om de deskundigen in de toekomst beter te vergoeden stelde de werkgroep voor om op korte termijn het vernietigde Koninklijk Besluit van 27 april 2007 in ere te herstellen. Dit KB bepaalde immers nieuwe ereloonschalen voor de deskundigen.

"De aanbeveling van deze werkgroep zijn echter niet bindend. Dat besef ik. Toch hoop ik dat deze aanbevelingen op korte termijn zullen worden uitgevoerd", besluit Inge Faes.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is