Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 7 januari 2014

De RVA voerde in 2012 meer dan 23.000 onderzoeken naar domiciliefraude. In datzelfde jaar onderzocht het RIZIV slechts 85 gevallen van domiciliefraude. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-senator Inge Faes ontving van de staatssecretaris voor de Fraudebestrijding Crombez. De N-VA pleit dan ook voor een …

N-VA-senator Inge Faes: "Domiciliefraude doet zich voor als iemand zijn woon- of gezinssituatie anders voorstelt om ten onrechte sociale of fiscale voordelen te krijgen of om zijn schuldeisers op het verkeerde been te zetten. Onder meer werkloosheids- en ziekte-uitkeringen en gezinsbijslagen zijn …

Op 6 december 2013

2.275 slachtoffers is momenteel het officiële dodental in de Filipijnen na de doortocht van supertyfoon Haiyan. Het weerhield de meerderheid in Puurs er echter niet van om het voorstel van N-VA om de zitpenningen af te staan aan de actie “Haiyan 21-21” te kelderen.  “Een gemiste kans” aldus …

Op 6 december 2013

De Senaat heeft unaniem het wetsvoorstel goedgekeurd om een DNA-databank voor Vermiste Personen op te richten. Het ontwerp werd reeds eerder door de Senaat goedgekeurd maar kwam na enkele technische aanpassingen in de Kamer terug naar de Senaat. Senator Inge Faes, indiener van de wet: "Het is voor …

Op 21 november 2013

"Het verslag van de werkgroep ‘Statuut deskundigen in strafzaken’ is unaniem door de commissie Justitie goedgekeurd. “In dit verslag staan een aantal interessante aanbevelingen om de chronische problemen rond het statuut van deskundigen in strafzaken op te lossen", stelt senator Inge Faes (N-VA) …

Op 20 november 2013

Antwerps procureur-generaal Yves Liégeois gooide dit weekend de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhoek met zijn stelling om van elke pasgeboren baby en van alle nieuwkomers in dit land DNA-materiaal te verzamelen. Dit is een stap te ver volgens senator Inge Faes (N-VA), die zelf een voorstel …