Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 30 oktober 2013

U kan de ontwerp-congresteksten hier lezen …

Op 28 oktober 2013

Verandering voor Vooruitgang. Dát is het centrale thema van het partijcongres dat de N-VA organiseert op 31 januari en 1 & 2 februari 2014 in Antwerpen. Vanmiddag gaven voorzitter Bart De Wever en congresvoorzitter Ben Weyts op een persconferentie toelichting bij het deel 'Welvaart en welzijn' van …

Op 22 oktober 2013

Machtiging heffing retributies …

Herschikking parochies Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft het voornemen om de parochies van Kalfort, Breendonk, Liezele en Ruisbroek op te heffen en alle parochies onder te brengen in één parochie Sint Pieter Puurs. De gemeenteraad verleende positief advies. Guido Cools (N-VA) vroeg of de …

Op 9 oktober 2013

Op OCMW raad van 25 september kaartte Cathy Dedecker, OCMW raadslid (N-VA) het volgende aan: “Bij het surfen op de site van de gemeente Puurs was ik verwonderd de verslagen van de gemeenteraad te kunnen nalezen en niet die van de OCMW raad. Enkel de agenda van de OCMW raad bleek aanwezig. Ik stel …

Op 16 september 2013

De kostprijs voor afgifte van voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel vanaf 1 oktober stijgt van 9 naar 25 euro, inclusief de gemeentelijke bijdrage van 5 euro. Jan van Camp kaartte de verkapte belastingverhoging aan op de gemeenteraad van 12 september …

Burgemeester Koen Van Den Heuvel antwoordde dat het een federale bijdrageverhoging betrof …

Op 16 september 2013

Peter Hoefman, N-VA gemeenteraadslid, vroeg het standpunt van het gemeentebestuur over het recente verblijf van woonwagenbewoners op de Rijweg. Die zouden overlast voor de buurt hebben veroorzaakt en terrein vuil hebben achtergelaten …

Schepen Hilde Van der Poorten antwoordde dat de gemeente wettelijk gezien de woonwagenbewoners moest toelaten en plaats voorzien. Er is momenteel geen wettelijke regeling dus de gemeente nam zelf maatregelen. De schepen zei dat het bestuur door onderhandeling met de woonwagenbewoners de zaken zo …