Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Jan van Camp

Jan Van Camp
AGB Raadslid en IVAREM Raadslid

Peter Hoefman

Finilek Raadslid en ISVAG Raadslid

Guy Cools

Guy Cools
AGB Raadslid en IGEMO Raadslid

Cathy Dedecker

Cathy Dedecker
Spoor 2 Raadslid

Gerd hofmans

Gerd hofmans
PWA lid beheerraad